Banner
Witamy na stronie internetowej
Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach
sekretariat@smgornik.katowice.pl
 Zmiana numerów rachunku bankowego


Informacja o likwidacji starych, a utworzeniu nowych rachunków bankowych.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach uprzejmie informuje,
że z dniem 22 grudnia 2014 roku w związku ze zmianą Systemu Wirtualnych
Rachunków Kontrahenckich ulegają zmianie wszystkie indywidualne
numery rachunków bankowych. Prosimy o dokonywanie wpłat dotyczących
eksploatacji oraz zagospodarowania odpadami komunalnymi wyłącznie na nowe
rachunki bankowe. Obowiązujące numery rachunków bankowych znajdują się
w nowych książeczkach czynszowych oraz na stronie internetowej eBOM.