Zgłaszanie propozycji zmian statutu

Komisja Organizacyjno-Samorządowa Rady Nadzorczej prosi członków naszej Spółdzielni o pisemne zgłaszanie propozycji zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik".

Po ich zaopiniowaniu (prawnym i merytorycznym) zostaną przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni w celu uchwalenia.

Termin zgłaszania: do 30.10.2013r.

Kontakt w tej sprawie: Andrzej Barzycki – Przewodniczący Komisji, tel. 601 521 002

Komunikat

Katowice, dn. 20.08.2013

Rada Nadzorcza informuje, że na posiedzeniu w dniu 13.08.2013r. odwołała Panią Jadwigę Huzarską ze stanowiska Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK” w Katowicach

W związku z tym, na czas przejściowy, tzn. do wyboru nowego Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, Rada Nadzorcza od dnia 20.08.2013 r. wyznaczyła ze swojego składu następującą osobę, która będzie pełnić funkcje Członka Zarządu:

Zastępca Prezesa Zarządu – Grażyna Smolińska

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
„Górnik” w Katowicach

facebook