Banner
Witamy na stronie internetowej
Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach
sekretariat@smgornik.katowice.pl
 

Walne Zgromadzenie 2015

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Katowicach

iko
Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Cżłonków Spółdzeilni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach odbytego w 2015
iko
Uchwała nr 1 WZ 2015
iko
Uchwała nr 2 WZ 2015
iko
Uchwała nr 3 WZ 2015
iko
Uchwała nr 4 WZ 2015
iko
Uchwała nr 5 WZ 2015
iko
Uchwała nr 6 WZ 2015
iko
Uchwała nr 7 WZ 2015
iko
Uchwała nr 8 WZ 2015
iko
Uchwała nr 9 WZ 2015
iko
Uchwała nr 10 WZ 2015
iko
Uchwała nr 11 WZ 2015
iko
Uchwała nr 12 WZ 2015